September

Vol liefde

Annette Bleeker & Lenny Moeskops
foto’s

Meer informatie

Oktober

Red Women

Paula dos Santos
schilderijen

Meer informatie

Oktober

Graphic dimensions

Monique Kwist
Rogier Arents
grafiek

Meer informatie

Te zien in 2021

November Fotogroep Focus Amsterdam
December KerstPoPuP
2022
Januari Senad Alic
Februari Flàvio Santos
Maart Johan van der Dong c.s.
April De Onafhanelijken (optie)
Mei Gerrie van Heun cs (optie)
Juni Jaap Burger en Marjolein van Doorenmaalen
September Frans Mos & Caroline Nispel
Oktober Michel Hobbij (optie)
November Jane Pique
December KerstPoPuP