Januari 2023

Weerspiegeling

Kore Heerema
https://www.fotokore.nl/
Fotografie

Opening op 15 januari ’23 van 15 – 17 uur

Open:
Vrij-, zater- en zondag en op afspraak. Laatste  dag: zaterdag 28 januari!

MLB’s KIJKzondag:  22 januari van 16.30 – 17.30 uur .
Kosten € 3 per persoon.
Graag vooraf aanmelden op ml.boel@planet.nl 

Lees hier het persbericht voor deze expositie!