Kijk maar …

mei 2018
Else Zuurdeeg & Annekoos Kleijn
schilderijen

Opening op:
zondag 6 mei van 15.00 – 18.00 uur

KIJKzondag bij MLB:  13 mei van 11.00 – 12.00 uur.
Graag vooraf aanmelden op ml.boel@planet.nl

Open:
vrijdagen en zater- en zondagen van 12.00 – 18.00 uur
en op afspraak. Gesloten op zondag 27 mei

Lees het persbericht van deze expositie