Mei 2021

Ritme en Ruimte

Paul Bunnik, objecten
Caroline Hennephof, schilderijen

Opening:
Zondag 2 mei van 15 – 17 uur door Linda Maters (was journalist en maakt nu poëzie clips)

MLB KIJK zondag :  zondag 16 mei van 12 – 13 uur
Meer lezen over de KIJKzondag. Klik hier
Graag vooraf aanmelden op ml.boel@planet.nl

Open:
vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 12.00 – 18.00 uur
en op afspraak. Laatste dag is zaterdag 29 mei.