Botsende tijden

Ik woon bijna 30 jaar in Nederland. Ik sta op het punt dat ik hier bijna net zoveel jaren heb doorgebracht als in voormalig Joegoslavië. Dit is aanleiding voor mij om mijn werk van de laatste dertig jaar te onderzoeken.
In MLB galerie (Amsterdam) is van 1 januari tot 7 februari mijn werk uit verschillende perioden in Nederland te zien. Nu in de etalage en op de site van de galerie en hopelijk vanaf 19 januari in de galerie zelf. Al het werk is via de galerie online te koop (www.mlbgalerie.nl/expo-0121).

Botsende tijden

Dit is de titel van mijn expositie bij MLB Galerie
Als je thuisland vernietigd wordt, is het niet alleen de deconstructie van je land, maar ook van je eigen leven en gedachten.

De laatste 2 jaar ging ik op onderzoek uit, legde werken uit verschillende perioden naast elkaar. Ze met elkaar te confronteren en op elkaar te reageren.  Ik knip losse tekeningen, schetsen uit notitie- en tekenblokjes en plak die over werk dat soms jaren geleden werd gemaakt. Het is niet alleen een confrontatie van verschillende periodes maar ook een reconstructie van mijn leven. Het was duidelijk, al die jaren was ik bezig om mijn herinneringen en ervaringen uit elkaar te halen. Op mijn schilderijen kwam mijn positieve kant en geloof in de mens terug. In mijn notities, schetsblokjes de donkere, duistere kant van die herinneringen. Misschien was ik mezelf in het schilderproces kwijtgeraakt?

Nu zit ik in een proces waar ik steeds meer over mij zelf ontdek, waar ik in alle lagen van mijn werk kruip dat in al die jaren is gemaakt. Ik ben daarin op zoek naar verbanden en antwoorden. Ik zet losse schetsen naast werken die jaren geleden zijn gemaakt. Opeens voel ik spanning, zie ik dat sommige beelden naar elkaar getrokken worden, als twee tegenpolen. Op die manier worden eerder gesplitste delen van een verhaal, ervaring en gevoel weer bij elkaar gebracht en ontstaat er een nieuw werk dat voor mij als maker duidelijk en leesbaar wordt.
Ik heb niet het gevoel dat ik bezig ben met het toevoegen van iets nieuws. Het is voor mij alleen verschillende tijden en gedachten bij elkaar brengen. Door het materiaal uit verschillende perioden te combineren zie ik overal sporen. Niet alleen sporen van bepaalde schildertechnieken, maar vooral van manieren van denken, doen, gevoelens laten zien, de zichtbare en onzichtbare. Zo ontstaat een nieuwe context, een echt verhaal waarin mijn herinneringen in een ander daglicht worden gebracht.

Door werken uit verschillende tijden op elkaar te laten reageren geef ik accent aan een belangrijk element in mijn werk: tijd.
Zo gebeurt het dat ik een werk afmaak en erdoor in verwarring raak. Pas dan begrijp en zie ik wat echt van mijzelf is.

Senad Alic
5 januari 2021, Amsterdam