KIJKzondag bij MLB galerie: ‘De betere start van je zondag’

3e zondag van de maand van 11.00 -12.00 uur. Kijk voor de exacte data op de expositiepaginas.

Maak kennis met VTS en het werk van de kunstenaars op zondagochtend. Je koffie en thee staan klaar. De kunstenaars zijn aanwezig.

Wat is VTS?
Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode waarbij in groepsverband, binnen een vaste structuur, naar kunst  wordt gekeken.  De werkwijze wordt als volgt beschreven:

“De gespreksleider initieert een open gesprek d.m.v. vragen die hij/zij stelt die deelnemers stimuleert tot actieve deelname. De deelnemers leren zo nauwkeuriger te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat ze zien. Men wordt hierdoor uitgedaagd om zijn/haar kritisch-analytisch denken direct in de praktijk toe te passen. Het VTS-programma werd oorspronkelijk opgezet om het esthetisch begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring hebben met “het kijken” naar kunst.

Het unieke van dit programma is dat iedereen, ongeacht intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen. Er wordt gewerkt met kunst. Naar kunst kijken vereist immers geen achtergrondkennis, is toegankelijk en tijdloos. Ook interpreteert iedere persoon kunst op een andere manier waardoor er geen foute antwoorden bestaan.”

Kijken met Edith
Edith de Jager heeft de beginners en gevorderden training VTS gevolgd. Met haar bekijken we intensief 1 of 2 kunstwerken van de huidige expositie. Dat duurt maximaal een half uur. Na afloop vragen we de kunstenaars hun reactie op wat er gezegd is en kunnen de deelnemers alle vragen die ze hebben stellen aan hen.

De ervaring leert dat je door de VTS-methode anders naar een kunstwerk  gaat kijken, je ziet meer van de details, van de technieken en je wordt steeds nieuwsgieriger. Hoe leuk is dat?
De bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur. Je kunt zo lang blijven als je wilt en daarna start je heel wakker en verkwikt je zondag.

Wil je mee doen? Reserveer je plek bij ml.boel@planet.nl
Er is plaats voor 8 deelnemers. Vol is vol. De toegang is een vrijwillige bijdrage. Aanvang 11.00 uur.